Комунальний заклад дошкільної освіти № 13 "Малятко" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області

 

Інформація про діяльність закладу дошкільної освіти

   Кадровий склад закладу дошкільної освіти

 

 

Педагогічний колектив:
 • Директор - 1
 • Вихователь - методист - 1
 • Практичний психолог - 1
 • Музичний керівник - 2
 • Інструктор з фізичної культури - 1
 • Вчитель - логопед - 1
 • Вчитель - дефектолог  для дітей з порушеннями зору - 6
 • Вчитель-дефектолог для дітей з ППР - 1
 • Вихователь - 20
Медичний персонал:
 • Старша медична сестра - 1
 • Медсестра - ортоптистка - 1
 • Лікар - офтальмолог - 1
Молодший персонал:
 • Завгосп - 1
 • Помічники вихователя - 11
 • Кухар - 3
 • Комірник - 1
 • Подобний робітник - 1
 • Машиніст з прання - 1 
 • Прибиральник службових приміщень - 1
 • Робітник з ремонту - 1
 • Двірник - 1
 • Сторож - 2

 

Територія обслуговування яка закріплена за закладом освіти

 

          У відповідності до рішення виконавчого комітету Покровської міської ради за № 519 від 31.10.2018 року за Комунальним закладом дошкільної освіти № 13 закріплено наступну територію обслуговування:

 • вул. Чіатурська 1,2,3, 4,5, 6а,7,7а,8, 9,10.
 • вул. Шатохіна 13,15,17,19а,23.
 • вул. Центральна (Калініна) 41,43,45,47,49а, 51.
 • вул. Героїв України (Тельмана) 4,8,10,13
 • вул. Г.Тикви 2, 2а, 4а
 • с.Катеринівка

 

Проектна потужність закладу дошкільної освіти

 

 

 •           Заклад дошільної освіти  має таку проектну потужність - 139 місць.
 •           У наявності у закладі освіти виховується 120 дітей.

 

Мова освітнього процесу закладу дошкільної освіти

 

                 В закладі дошкільної освіти функціонують 10 груп, із них:

 •          10 груп працюють за україномовним режимио.

 

Наявність вакантних посад у закладі дошкільної освіти

 

              У закладі дошкільної освіти на 01.09.2023 року вакантних посад немає.

 

Матеріально - технічне забезпечення закладу дошкільної освіти

 

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти  у комунальному закладі дошкільної освіти № 13 «Малятко»  (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області

        1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найменування власника

 майна

Площа (кв. метрів)

Наймену-вання та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування                  (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк дії договору оренди
(з _____
по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

санітарним нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам з охорони праці

1

 

Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради

1933

Акт на землю

-

-

-

Акт №

Акт №

Інфор. від

 

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість
приміщень (одиниць

Загальна площа приміщень

Площа з розрахунку на одну дитину (кв.метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

1

Кабінет директора

1

1

  6

 

 

В оперативному

2

Кабінет вихователя-методиста

1

1

  26,7

 

 

В оперативному

3

Кабінет завгоспа

1

1

  10,8

 

 

В оперативному

4

Ізолятор

1

1

  37,9

 

 

В оперативному

5

Музична зала

1

1

  98,0

3,7

3,7

В оперативному

6

Спортивна зала

1

1

   119,0

5,0

5,0

В оперативному

7

Кабінет практичного психолога

2

2

  28,5

 

 

В оперативному

8

Кабінет офтальмолога

1

1

  31,4

 

 

В оперативному

9

    Група № 1  -  ранній вік

 

 

111,5

 

 

В оперативному

Ігрова кімната

1

1

  51,2

2,5

2,5

В оперативному

Спальня

1

1

  31,3

2,5

2,5

В оперативному

Туалет

1

1

  11,1

 

 

В оперативному

Роздягальна

1

1

  13,5

 

 

В оперативному

Коридор

1

1

  4,4

 

 

В оперативному

10

    Група № 2  -  дошкільний вік

 

 

111,3

 

 

В оперативному

Ігрова кімната

1

1

  50,9

2,5

2,5

В оперативному

Спальня

1

1

  31,2

2,5

2,5

В оперативному

Туалет

1

1

  11,3

 

 

В оперативному

Роздягальна

1

1

  13,5

 

 

В оперативному

Коридор

1

1

  4,4

 

 

В оперативному

11

    Група № 3  -  дошкільний вік

 

 

110,9

 

 

В оперативному

Ігрова кімната

1

1

  50,5

2,5

2,5

В оперативному

Спальня

1

1

  31,3

2,5

2,5

В оперативному

Туалет

1

1

  11,3

 

 

В оперативному

Роздягальна

1

1

  13,5

 

 

В оперативному

Коридор

1

1

  4,3

 

 

В оперативному

 

Результати моніторингу якості дошкільної освіти у закладі освіти

 

 

Аналіз логопедичної корекційної роботи

Кількість дітей, які знаходилися на логопедичній корекції  - 36

Виправлене мовлення - 4 дитини

Значна динаміка у виправленні мовлення - 13 дітей

Незначна дінаміка у виправленні мовлення -  19 дітей  

    

       Аналіз логопедичної корекційної роботи показав, що у порівнянні з попередніми роками продовжується  збільшуватися кількість дошкільників із затримкою мовленнєвого розвитку, які мають додаткове порушення психічного розвитку. Згідно з логопедичним вивченням 36 дітей освітнього закладу ( 12 дітей з логопедичної групи № 9, 10 дітей з групи для дітей з ППР № 5 та  12 дітей з груп для дітей з порушеннями зору  № 7,8,4 та  2 дитини з груп загального розвитку № 1,2) із порушеннями мовлення (ЗНМ І, ІІ, ІІІ рівня, ФФНМ, моторна алалія) потребували логопедичної допомоги та систематично залучалися до логопедичної  індивідуальної та підгрупової корекційно – розвивальної діяльності, яку здійснювали досвідчені вчителі – логопеди Бойко О.В., Народовська А.М., молодий фахівець – вчитель-логопед  Ковальчук І.А..  Завдяки використанню прийомів кінезіології, ейдетичних методів, розвиваючих ігор Б.Нікітіна, розвиваючої методики Т.Грузінової у старших дошкільнят на достатньому рівні сформовано вміння будувати  граматично правильні речення. У 17 % дітей виправлено та покрашене мовлення, діти намагаються контролювати свої помилки, збагачено словниковий запас, підвищено рівень розвитку уяви, уваги, пам’яті, мислення, закріплено правильну вимову звуків у словах, удосконалені навички звуко – буквеного аналізу. Вибуло до школи 44% (16) дітей. За станом здоров’я,  за віком, згідно з висновками міського  ІРЦ міської 56% дітей залишаються на наступний навальний рік.

 

Аналіз стану тифлопедагогічної роботи 

 

Кількість дітей , які знаходилися на лікуванні – 42

 

Значна динаміка у корекції зору - 28 дітей

Незначна динаміка у корекції зору - 14 дітей

Без динаміки - 0 дітей

 

Показники якості    корекційно – відновлювальної роботи з дітьми – вихованцями груп спеціального призначення     комунального  закладу дошкільної освіти  № 13 «Малятко» (ясел – садка)  Покровської міської ради  Дніпропетровської області

 за 2021 – 2022 навчальний рік

 

п/п

Назва групи,

специфіка та вік дітей

Списочний склад дітей

Вилікувані

діти

(кількість,%)

Значна

динаміка

(кількість,%)

Незначна

динаміка (кількість,%)

1.

Група № 10 для дітей 6 року життя

 з порушеннями зору

(1 рік навчання)

10

0

5 – 50%

5 – 50%

2.

Група № 8 для дітей 3 року життя

 з порушеннями зору

(2 рік навчання)

10

1 - 10%

4 - 40%

5 – 50%

3.

Група № 4 для дітей  4 року життя

 з порушеннями зору

(3 рік навчання)

10

0

7 – 70%

3 – 30%

4.

Група № 7 для дітей 5-6 року життя

 з порушеннями зору

(4 рік навчання)

12

0

11 – 92%

1 – 8%

 

Підсумок:

42

1 – 3%

27 –64%

14 – 33%

п/п

Назва групи,

специфіка та вік дітей

Списочний склад дітей

Виправлене мовлення (кількість,%)

Значна

динаміка

(кількість,%)

Незначна

динаміка (кількість,%)

1.

Група № 5 для дітей 4, 6 року життя

 з ППР( порушення мовлення)

10

0

2 –2 0%

8 – 80%

2.

Група № 9 для дітей 5 - 6 року життя

 з порушеннями мовлення

12

4 – 34%

4 – 33%

4 – 33%

3.

Різновікова група для дітей з порушеннями мовлення

14

0

7 – 50%

7 – 50%

 

Підсумок:

36

4 – 12%

13 – 36%

19 – 52%