Комунальний заклад дошкільної освіти № 13 "Малятко" (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області

 

Публічна інформація

    Комунальний заклад дошкільної освіти № 13 "Малятко" Покровської міської ради Дніпропетровської області  у зв"язку з воєнною агресією не працює з 24 лютого 2022 року!

 

 

Статут КЗДО № 13 "Малятко" Покровської міської ради Дніпропетровської області  https://docs.google.com/document/d/1J22-5VqyRCRhvYWJXvasSzKjIk9beUm3/edit?usp=sharing&ouid=105666282399298932853&rtpof=true&sd=true

 

 

       Звіт керівника КЗДО № 13 Фролової А.М.  за 2021 - 2022 р.р. перед педагогічною та батьківською громадськістю

          

         Заклад дошкільної освіти № 13 здійснює свою діяльність на підставі Статуту, який затверджено у новій редакції   рішенням 45 сесії 8 скликання Покровської міської ради Дніпропетровської області № 18 від 26.03.2021 року.

Роботу педагогічних працівників спрямовано на розв’язання завдань   роботи над обласним психолого-педагогічним проектом «Модель «4К у розвитку soft-scils навичок як основа формування самоефективності особистості дошкільників – майбутніх першокласників в освітньому просторі «Нової української школи»

          Головним завданням діяльності закладу є «Забезпечення педагогічної взаємодії дітей та дорослих у сучасному освітньому просторі як основи формування самореалізації та самоствердження особистості в процесі розвитку і задоволення вищих потреб дитини».

Для вирішення поставленої  проблеми  визначені  основні завдання :

 • Формувати в дітей дошкільного віку основ сталого способу життя завдяки участі у проектній діяльності природничо-екологічного змісту.
 • Використовувати активні форми та зміст взаємодії з батьками щодо  розвитку дошкільників  із впровадженням гнучких моделей організації освітнього процесу, врахування позитивних можливостей традиційної, дистанційної, індивідуальної та змішаної форм спілкування.
 •  Формувати комунікативно – мовленнєву компетентність дітей дошкільного віку шляхом впровадження альтернативних методик.
 • Формувати  у дітей навички самоефективності, спілкування і результативної взаємодії з однолітками та дорослими шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.

         У закладі 139 місць. Вихованців – 155. Завантаженість закладу становить 111,5%. Вільних та переобладнаних приміщень в закладі немає.  З метою забезпечення корекційно-розвиткової роботи у закладі створено потужний психолого-медико-педагогічний консіліум, який своєчасно здійснює виявлення дітей, які потребують особливої педагогічної уваги та здійснюють їх супровід  до вступу до школи. У закладі працюють 4 тифлопедагоги, 2-логопеди, практичний психолог, лікар-офальмолог, вчитель-дефектолог.

             За рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області № 106 від 24.03.2021 року «Про перепрофілювання груп в Комунальному закладі дошкільної освіти «Малятко» (ясла-садок № 13 Покровської міської ради Дніпропетровської області» з 01.04.2021 перепрофільовано року групу для дітей з порушеннями мовлення у групу для дітей із затримкою психічного розвитку»

          У напрямку зміцнення матеріально-технічної бази закладу благодійні батьківські внески на розвиток закладу вносяться на платформу електронних освітніх платежів EduPay. Починаючи з 30.10.2019 року на платформу внесено 39787,70 грн.

          Першочергово за ці кошти вирішуються проблеми аварійних робіт та зменшення енергоспоживання в закладі.   Серед основних витрат  ремонт кабінету медичної сестри, туалету загального користування, ремонт харчоблоку та пральної кімнати.

         Дані про зарахування коштів періодично розміщуються на сайті ЗДО на підставі Закону України «Про освіту» у вкладках «Прозорість та фінансова відкритість».

        Педагогічні працівники закладудошкільної освіти  забезпечені сучасними періодичними фаховими виданнями та методичною літературою.
           За рахунок місцевого бюджету здійснюється перевірка опору ізоляції зовнішніх контурів оплачуються щоденні витрати на енергоносії, харчування дітей пільгових категорій та оплата праці працівників закладу.

        Освітньо-виховний процес в закладі здійснює 33 педагоги, абсолютно усі з яких мають повну вищу або базову вищу освіту за відповідним фахом.
         Атестовано 4 педагога:

 • Безух М.А. на присвоєння кваліфікаційної категорії “Спеціаліст першої категорії”
 • Литовченко О.Д. на підтвердження раніше присвоєної категорії «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»
 • Компанієць Г.В. на підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «вихователь-методист»
 • Кравчук Т.М. на відповідність займаній посаді.

 

У закладі забезпечується соціальний захист дітей пільгових категорій.

 • 25 дітей з багатодітних сімей звільнені від оплати за харчування на 50%;
 • 6 дітей з сімей учасників АТО на 100%;
 • 3 дітей, які позбавлені батьківського піклування;
 • 19 дітей з малозабезпечених сімей;
 • 1 дитина з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах;
 • 1 дитина з інвалідністю;
 • 1 дитина з числа внутрішньо переміщених осіб;
 • 6 дітей з особливими освітніми потребами.

            З метою збереження здоров’я вихованців закладу здійснюється медичне обслуговування дітей лікарем-офтальмологом Кутовим В.М., медичною сестрою-ортоптисткою Гаврюк Т.О., старшою медичною сестрою Бородай І.В. Проводяться щеплення, вимірювання показників фізичного розвитку, обстеження на педикульоз та ентеробіоз. Аналіз показників захворюваності свідчить про задовільну роботу у напрямку збереження здоров’я дітей. Показник захворюваності є вищим на 1,5% за минулорічний. Пов'язуємо це з епідемічною ситуацією в країні та місті. Заклад працює в умовах адаптативного карантину, у повному обсязі виконуються методичні рекомендації МОН та МОЗ.

           Харчування дітей у закладі відбувається у відповідності до вимог чинного законодавства. Кухарі працюють за затвердженим попереднім десятиденним меню, що складено технологом цеху дитячого харчування Димкіною Н.О. Відхилення від рекомендовано меню у закладі не допускаються. Це дозволяє не виходити з вартості дитинодня та забезпечувати виконання норм харчування. Комірником закладу передається попереднє замовлення та тиждень та кожний окремий день у відповідності до кількості присутніх дітей у закладі. Продукти завозяться щоденно і у відповідності до затверджених схем постачання продуктів. Видача готових страв відбувається у за  графіком у промаркованому посуді та роздається дітям на вікові групи. Якість сировини, що привозиться  висока. Організовано також харчування для працівників закладу за готівковий рахунок на підставі особистих заяв, адже за теорією і методикою дошкільного виховання дорослі мають особистим прикладом  демонструвати дітям культуру споживання страв та правила поведінки за столом. На працівників закладу окремо складається меню-розкладка, обраховується вартість спожитих продуктів. Страви готуються однакові, як для дітей, так і для дорослих і отримуються на групу в загальному посуді.

       Заклад активно співпрацює з іншими організаціями: дитячою поліклінікою, школою мистецтв, БТДЮ, центром соціальних служб для дітей та молоді. Сприяємо в отриманні соціальних статусів окремим сім’ям та розв’язання конфліктів через опікунську раду.

              Проаналізовано також кількість звернень до керівника закладу. Їх було зареєстровано 14. Це питання  працевлаштування – 8, надання довідок – 6. Керівником своєчасно надається необхідна інформація та довідки.

          Батьки та працівники закладу приймають активну участь у освітньо-виховному процесі а також різноманітних акціях.

 


 

 

 Кадровий склад закладу дошкільної освіти

 

Педагогічний колектив:

Директор - 1

Вихователь - методист - 1

Практичний психолог - 1

Музичний керівник - 2

Інструктор з фізичної культури - 1

Вчитель - логопед - 2

Вчитель - дефектолог - 5

Вихователь - 21

Медичний персонал:

Старша медична сестра - 1

Меддсестра - ортоптистка - 1

Лікар - офтальмолог - 1

Молодший персонал:

Завгосп - 1

Помічники вихователя - 11

Кухар - 3

Комірник - 1

Подобний робітник - 1

Машиніст з прання - 1

Робітник з ремонту - 1

Двірник - 1

Сторож - 2

 

 

Мова освітнього процесу закладу дошкільної освіти

 

                 В закладі дошкільної освіти функціонують 10 груп, із них:

 •           10 груп працюють за україномовним режимио.

 

Наявність вакантних посад у закладі дошкільної освіти

 

              У закладі дошкільної освіти на 01.08.2022 року вакантних посад немає.

 

Матеріально - технічне забезпечення закладу дошкільної освіти
 

 

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти  у комунальному дошкільному навчальному закладі № 13 «Малятко»  (ясла-садок) комбінованого типу корекційно-відновлювального спрямування 

 

 

        1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

 

 

Найменування власника

 майна

Площа (кв. метрів)

Наймену-вання та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування                  (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк дії договору оренди
(з _____
по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

санітарним нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам з охорони праці

1

Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради

1933

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія АОО № 656267 від 13.11.2008р.

 

-

-

-

 

 

 

 

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

 

 

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість
приміщень (одиниць

Площа з розрахунку на одну дитину (кв.метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

1

Групові кімнати

10

10

2,5

2,5

В оперативному

2

Спальні

10

10

2,5

2,5

В оперативному

3

Спортивна зала

1

1

5,0

5,0

В оперативному

4

Музична зала

1

1

3,7

3,7

В оперативному

5

Кабінет практичного психолога

2

2

 

 

В оперативному

6

Кабінет вчителя-логопеда

3

3

 

 

В оперативному

7

Кабінет вчителя-дефектолога

4

4

 

 

В оперативному

8

Офтальмологічний кабінет

1

1

 

 

В оперативному

9

Медичний кабінет

1

1

 

 

В оперативному

10

Ігрові групові майданчики

10

10

12,0

12,0

В оперативному

11

Спортивний майданчик

1

1

13,5

13,5

В оперативному